خانواده

انگلستان

زندگی مجلل ارلینگ هالند و بیوگرافی خانواده، حرفه، مسیر فوتبال، دستاوردها

روسیه

الکساندر کوکورین و بیوگرافی او: بازی برای باشگاه، ماشین ها، رسوایی ها، خانواده

فوتبال

زیدان اکنون در یوونتوس است

دیگر

بیوگرافی خانواده لیونل مسی و پسر متئو که می توانند در آینده فوتبالیست شوند و جام قهرمانی را بالای سر ببرند.