شطرنج

Игры

فروشگاه اپیک گیمز رایگان بازی Giveaway: Chess Ultra

بیشتر

استاد بزرگ اوکراینی واسیلی ایوانچوک گروگان است: او اجازه ندارد اوکراین را برای جام جهانی فیده ترک کند.