اسپارتاک

اخبار

رسوایی در زمین فوتبال! یوران از داوری بازی مقابل اسپارتاک انتقاد کرد و به کمیته RFU شکایت خواهد کرد!

کشور اسپانیا

انتقال کیت بالد از اسپارتاک به اسپانیول موفقیت آمیز بود

فوتبال

یک انتقال غیرمنتظره گران قیمت برای ماگومد اوزدویف از زنیت به اسپارتاک در نظر گرفته شده است

روسیه

اسپارتاک سالانه 3 میلیون یورو به تدسکو پرداخت خواهد کرد