بازی های بریکس جایگزین المپیک خواهد شد و ورزش را در کازان متحول خواهد کرد